Vanliga frågor

Kan man återvinna spillmaterial i plast?

Ja det kan man. Här på Simons är målet främst att återanvända spillmaterialet så långt det är möjligt. En kvarn med roterande knivar maler ner spillmaterialet till en form som liknar det ursprungliga granulatet. Varje gång materialet går en cykel ändras egenskaperna något och man måste kompensera för detta genom att ändra diverse inställningar på maskinerna.

Om en detalj inte går att producera på återanvänt plastmaterial är det inte uteslutet att det skall fungera till en annan detalj, ibland går det även blanda nytt och återanvänt material. Vi har även egna ”recept” där vi blandat flera material för att få fram de egenskaperna kunderna önskat – detta är dock inte någon optimal lösning.

När vi inte längre kan återanvända plastmaterialet har vi kontakter som är specialiserade på återvinning, vi återvinner alltså inte materialet själva.

Vilket plastmaterial är lämpligast?

Då behöver man ställa sig ett antal frågor – vad ska produkten användas i för miljö? Ska den innehålla vätska, varm eller kall? Kommer den utsättas för tryck och/eller kyla/värme/solljus? Ska den vara färgad eller naturell?

Vad ska man tänka på vid framtagning av en formblåst produkt?

Vad gäller formgivningen är det relativt flexibelt men man måste ha släppvinklar i åtanke. Mycket går visserligen lösa genom användande av backar och utstötare, men detta påverkar självklart priset på formen, ju mindre backar desto billigare formhalvor.

Vad kostar en formblåst detalj?

Man kan inte säga att det finns något standardpris. Ett antal faktorer påverkar det slutliga priset.

  • Innan man kan börja producera måste man ha en form, kostnaden för formen påverkas av hur detaljen ser ut.
  • Godstjockleken. Större godstjocklek innebär självklart mer materialåtgång men kanske även längre kyltid i formen.
  • Vilket material man använder och om det ska vara ofärgat eller färgat.
  • Efterbearbetning och packning, behövs någon utrustning till detta.

Många frågor som behöver ställas innan man kan ta ställning till produktionskostnaden.

Vad är teknisk formblåsning?

Enkelt sagt – formblåsning av tekniskt gods. Andra delen av formblåsning är förpackningstillverkning där man blåser emballage såsom flaskor. Det finns dessutom 2D- och 3D-blåsning. Här på Simons ägnar vi oss åt konventionell formblåsning, 2D-blåsning.

3D-blåsning, eller sugblåsning, innebär att man suger slangen genom en stängd form och därefter blåser upp den. Görs ofta vid väldigt komplexa former för att undvika mycket restmaterial. Läs mer om tjänsten teknisk formblåsning här.

Hur stora respektive små detaljer kan man blåsa?

Vi känner till en maskin i USA som kan hantera 450kg(!) plast, de tillverkar bland annat tankar som är cirka 4,5m långa och en diameter på 1,8m.

Vår maskinpark har en kapacitet på 40 – 9.500 gram eller 0,1 – 200 liter. Angivet är varje ”skott”, detaljerna kan alltså ha en mindre massa/rymd.

Fördelar med formblåsning kontra formsprutning?

  • Verktygskostnaden är en fördel, den ligger cirka 30% lägre än ett likvärdigt för formsprutning.
  • Materialåtgång/kostnad är en annan fördel. En formblåst produkt behöver inte fyllas och därmed blir det en mindre materialåtgång. Eftersom man får hålrum i den blåsta detaljen lägger man in förstärkningar om det behövs, hur dessa ser ut och dess placering beror på hur detaljen ska användas och vilka krav som ställs.

Läs mer om formblåsning här.